Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytrzymałość ramy przyczepy rolniczej

Authors

Rafał Pluciński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength analysis of an agricultural trailer frame

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.02.2019