Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza polskiego rynku urządzeń filtracyjnych stosowanych w samochodach osobowych

Authors

Szymon Gołda (WMRiT)

Wydział Maszyn Roboczych i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the polish market of filtration devices used in car vehicles

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

11.02.2019