Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Legitymacja studencka z biometryczną identyfikacją osoby w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia OSOZ

Authors

Maciej Sobkowiak (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Biometric health care application jOSOZ for student ID card

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.07.2014