Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Oprogramowanie wspierające wykrywanie sygnatur życia z zastosowaniem miar podobieństwa sekwencji RNA

Authors

Michał Wachowiak (WI), Marcin Reimisz (WI), Mateusz Kudła (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Software supporting detection of life signatures with RNA sequences similarity measures

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

07.02.2019