Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Identyfikacja dobrych praktyk w systemie zarządzania jakością brytyjskich placówek medycznych

Authors

Martyna Kornecka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Identifying good practices in the quality management system of British medical facilities

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

19.02.2019