Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie procedury kontroli jakości próbek do badań wytrzymałościowych

Authors

Pamela Sitnik (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Development of the quality control procedures of samples for strength tests

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

06.02.2019