Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja doskonalenia procesu logistycznej obsługi klienta

Authors

Agnieszka Zielonka (WIZ), Marianna Glinkowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of improving the logistic process of customer service

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

19.02.2019