Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Nowoczesne narzędzia informatyczne w zarządzaniu obiegiem informacji na przykładzie przedsiębiorstwa

Authors

Marcin Welke (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modern IT tools in management of information flow by the example of the company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.06.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.