Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Nowoczesne zarządzanie utrzymaniem ruchu na wybranych przykładach

Authors

Mirosław Wrąbel (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Modern maintenance management on selected examples

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.10.2019