Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Koncepcja doskonalenia systemu reklamacji w przedsiębiorstwie handlowo-usługowym

Authors

Dominika Nowak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The concept of improving the complaint system in service and trade company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.05.2019