Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń za pomocą systemu TPM w firmie Hydro Extrusion Trzcianka

Authors

Mateusz Błoński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Management of machine and device efficiency using the TPM system in Hydro Extrusion Trzcianka

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

14.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.