Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Zarządzanie sprawnością maszyn i urządzeń za pomocą systemu TPM w firmie Hydro Extrusion Trzcianka

Autorzy

Mateusz Błoński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Management of machine and device efficiency using the TPM system in Hydro Extrusion Trzcianka

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

14.10.2019