Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Modernizacja i optymalizacja powierzchni magazynowych w centrum logistycznym na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Paweł Kołtoniak (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The modernization and optimization of warehouse areas in the logistic center on the example of an enterprise

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

25.06.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.