Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza wytrzymałościowa ramy gokarta

Authors

Łukasz Wojnecki (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strenght analisys of the karting frame

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2019