Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Gospodarka finansowa małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie Stacji Paliw "X"

Authors

Romana Robakowska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Financial economy of small and medium enterprises on example Petrol Station "X"

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.06.2019