Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Teresa Łuczka

Artykuły  |  Rozdziały  |  Książki  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

teresa.luczka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 98

ORCID

0000-0002-1149-4988

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (16)

Rozdziały (14)

Książki (4)

Promotorstwo rozpraw doktorskich (13)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (48)

Recenzje prac dyplomowych (154)