Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. Teresa Łuczka

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Zarządzania

Instytut Zarządzania i Systemów Informacyjnych

E-mail

teresa.luczka@put.poznan.pl

Telefon

61 665 33 98

ORCID

0000-0002-1149-4988

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

5.6 Nauki o zarządzaniu i jakości: 100%

Artykuły (16)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Książki (4)

Legenda:  Punktacja MNiSW Indeksowane w WoS

Promotorstwo rozpraw doktorskich (12)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)