Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Integracja koncepcji Lean Manufacturing oraz Six Sigma w projektach doskonalących wydajność

Authors

Adam Studziński (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Integration of Lean Manufacturing and Six Sigma concepts in productivity improvement projects

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

09.09.2019