Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Wytrzymałość belek o cienkościennych przekrojach otwartych

Authors

Klaudia Brzychcy (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Strength of beams with thin-walled open cross-sections

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

09.10.2019