Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza możliwości zastosowania Data Mining w systemach informatycznych zarządzania

Authors

Jakub Duszczak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparative analysis of possibilities to apply Data Mining in computer - based management systems

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

29.08.2019