Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt i wdrożenie systemu warstwowych audytów Kamishibai w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym

Authors

Miłosz Papierz (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Design and implementation of a Kamishibai layered process audit system in a selected production company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

15.05.2019