Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza czynników wpływających na zachowanie stateczności toru kolejowego bezstykowego

Authors

Paweł Woźniak (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of the influence on stability of the non-contact rail track

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

14.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.