Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie Stalmot & Wolmet sp. z o.o. w Wolsztynie

Authors

Aneta Zawada (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The employee motivation system in the Human Resource Management Process - the case of Stalmot Wolmet LLC in Wolsztyn

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2019