Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Struktura i właściwości biodegradowalnych stopów typu AZ31 do zastosowań biomedycznych

Authors

Weronika Szekiełda (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Structure and properties of biodegradable AZ31 alloys for biomedical applications.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

27.09.2019