Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Urządzenia do statycznych prób wytrzymałościowych elementów spajanych - projekt i wykonanie

Authors

Piotr Fiturski (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The device for static strenght tests of bonded elements - project and execution

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

04.10.2019