Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie dokładność odwzorowania geometrii uzębienia uzyskanego za pomocą wybranych wyciskowych mas ortodontycznych

Authors

Martyna Wiczyńska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comperison of the accuracy of reproduction tooth geometry by selected orthodontic impression masses

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

20.05.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.