Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Lidia Marciniak-Podsadna

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Mechanicznej

E-mail

lidia.marciniak-podsadna@put.poznan.pl

Telefon

61 665 35 67

PBN ID

3950997

ResearcherID

H-7206-2014

Artykuły (12)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (3)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS