Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System MIS jako narzędzie zwiększania efektywności zarządzania produkcją w drukarni

Authors

Michał Gaweł (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN System MIS jako narzędzie zwiększania efektywności zarządzania produkcją w drukarni

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.09.2019