Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zakres i efektywność stosowania w MŚP branży mechanicznej narzędzi i metod inżynierii jakości

Authors

Edyta Grabarek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The scope and effectiveness of the use of quality engineering tools and methods in SME's from mechanical industry

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.10.2019