Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zarządzanie zapasami w logistyce eksploatacji taboru kolejowego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa

Authors

Kamila Janus (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Stock Management in Rail Freight Logistics, Exemplified by Chosen Company

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

03.07.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.