Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Doskonalenia procesu kontroli jakości w przedsiębiorstwie produkującym akcesoria metalowe

Authors

Magdalena Pawłoszek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Improving the quality control process in an enterprise producing metal accessories

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

01.10.2019