Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Ocena egzergetyczna źródła chłodu - studium przypadku

Authors

Agnieszka Szymaniak (WBiIŚ)

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Exergy evaluation of cooling source - a case study

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

10.09.2019