Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Mikrostruktura i właściwości kompozytów na bazie Mg i ZrO2.

Autorzy

Piotr Pocentek (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Microstructure and properties of composites based on Mg and ZrO2.

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

28.06.2019