Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Defect backlog size prediction with the autoregressive moving average and exponential smoothing models

Authors

Paulina Sielicka (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

PL Przewidywanie rozmiaru rejestru błędów z wykorzystaniem modeli autoregresji i średniej ruchomej oraz modeli wygładzania wykładniczego

Language

english

Type

master thesis

Date of defense

04.07.2019