Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jerzy.nawrocki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 80

ResearcherID

I-5690-2012

ORCID

0000-0003-2724-0103

Google Scholar

TyK1FQsAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (7)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)