Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

prof. dr hab. inż. Jerzy Nawrocki

Artykuły  |  Rozdziały  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Recenzje rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Instytut Informatyki

E-mail

jerzy.nawrocki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 29 80

ORCID

0000-0003-2724-0103

ResearcherID

I-5690-2012

Google Scholar

TyK1FQsAAAAJ&hl=en&oi=ao

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.3 Informatyka techniczna i telekomunikacja: 100%

Artykuły (5)

Rozdziały (7)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (8)

Recenzje rozpraw doktorskich (2)

Promotorstwo prac dyplomowych (19)

Recenzje prac dyplomowych (30)