Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

System regulacji pionowej położenia gondoli wózka dziecięcego

Authors

Ewa Sosnowska (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The vertical position adjustment of the baby stroller

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

05.07.2019