Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Opracowanie procesu regeneracji walca lakierniczego

Authors

Anna Dawidowicz (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Development of a paint roller regeneration process

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

24.09.2019