Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Logistyka zaopatrzenia linii montażu autobusów na przykładzie przedsiębiorstwa sektora motoryzacyjnego.

Authors

Aneta Olszewska (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Procurement logistics of bus assembly lines on the basis of automotive company.

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

11.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.