Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza procesów związanych z zakładaniem i prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej

Authors

Nikola Sęk-Chojnacka (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analysis of processes related to setting up and running a sole proprietorship

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

08.07.2019