Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Układ do sterowania przestrajaniem lasera barwnikowego oraz rejestracji sygnałów cyfrowych.

Authors

Patryk Gałczyk (WFT)

Wydział Fizyki Technicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN A system for controlling the tunable dye laser and signal recording

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

31.07.2019