Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Porównanie systemów informatycznych wspomagających ewidencjonowanie i recykling odpadów w przedsiębiorstwach przemysłowych

Authors

Patrycja Kołacka (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Comparison of IT systems supporting the recording and recycling of waste in industrial enterprises

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

10.10.2019

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.