Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Robert Sika

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Mechanicznej

Instytut Technologii Materiałów

E-mail

robert.sika@put.poznan.pl

Telefon

61 665 24 59

ResearcherID

K-1724-2014

ORCID

0000-0002-6025-5748

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.8 Inżynieria mechaniczna: 100%

Artykuły (14)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (9)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS

Rozprawa doktorska