Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Analiza wybranych własności przykrych zapachów w kodzie testów jednostkowych

Autorzy

Adam Kokosza (WI)

Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Analysis of selected properties of code smells in unit tests

Język

polski

Typ

praca magisterska

Data obrony

04.10.2019