Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza porównawcza jakości procesów logistycznych w wybranych europejskich przedsiębiorstwach produkcyjnych

Authors

Daria Doruch (WIZ)

Wydział Inżynierii Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN The comparative analysis of logistics processes' quality in selected European manufacturing enterprises

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

28.10.2019