Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Automatyczny stroik do gitary basowej

Autorzy

Rafał Hądzelek (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Automatyczny stroik do gitary basowej

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

19.04.2021