Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Projekt narzędzia do przeprowadzania analizy ekonomicznej realizacji przewozów w przedsiębiorstwie transportowym

Authors

Jakub Górny (WILiT)

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Projekt narzędzia do przeprowadzania analizy ekonomicznej realizacji przewozów w przedsiębiorstwie transportowym

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

30.03.2021

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.