Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Kiciński

Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

marcin.kicinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 29

PBN ID

2339252

ResearcherID

F-7467-2014

ORCID

0000-0003-1843-3405

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y_6MHzEAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Rozdziały (26)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS