Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Marcin Kiciński

Artykuły  |  Rozdziały  |  Raporty  |  Rozprawa doktorska  |  Promotorstwo rozpraw doktorskich  |  Promotorstwo prac dyplomowych  |  Recenzje prac dyplomowych
Jednostka organizacyjna

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Instytut Transportu

E-mail

marcin.kicinski@put.poznan.pl

Telefon

61 665 21 29

ORCID

0000-0003-1843-3405

ResearcherID

F-7467-2014

Google Scholar

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=Y_6MHzEAAAAJ

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.6 Inżynieria lądowa i transport: 100%

Artykuły (44)

Rozdziały (33)

Raporty (11)

Rozprawa doktorska

Promotorstwo rozpraw doktorskich (5)

Promotorstwo prac dyplomowych (62)

Recenzje prac dyplomowych (75)