Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Ocena efektywności filtru Kalmana w aplikacjach inżynierskich

Autorzy

Adriana Raczkowska (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

EN Ocena efektywności filtru Kalmana w aplikacjach inżynierskich

Język

polski

Typ

praca inżynierska

Data obrony

28.04.2021