Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Pracownik

dr inż. Stanisław Gardecki

Jednostka organizacyjna

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki

Instytut Robotyki i Inteligencji Maszynowej

E-mail

stanislaw.gardecki@put.poznan.pl

Telefon

61 665 28 85

ResearcherID

L-8080-2014

ORCID

0000-0001-6076-2523

Dyscyplina naukowa (Ustawa 2.0)

2.2 Automatyka, elektronika i elektrotechnika: 100%

Artykuły (5)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Impact Factor Indeksowane w WoS

Rozdziały (18)

Legenda:  Punktacja MNiSW CORE Indeksowane w WoS