Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Praca dyplomowa

Tytuł

Odporna automatyczna analiza twarzy poprzez segmentację semantyczną

Autorzy

Saurabh Satasia (WARiE)

Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki, Politechnika Poznańska

Promotorzy

Recenzenci

Wariant tytułu

PL Odporna automatyczna analiza twarzy poprzez segmentację semantyczną

Język

angielski

Typ

praca magisterska

Data obrony

13.05.2021