Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Zmiana właściowości użytkowych elementów układów energetycznych poprzez napawanie nadstopów żaroodpornych i żarowytrzymałych metodą 135

Authors

Dariusz Kubiś (WBMiZ)

Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Zmiana właściowości użytkowych elementów układów energetycznych poprzez napawanie nadstopów żaroodpornych i żarowytrzymałych metodą 135

Language

polish

Type

engineering thesis

Date of defense

08.12.2015

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.