Processing may take a few seconds...

Thesis

Title

Analiza mechanizmów zużycia wytworzonych powłok ochronnych w aplikacjach rolniczych

Authors

Krzysztof Trębaczkiewicz (WIM)

Wydział Inżynierii Mechanicznej, Politechnika Poznańska

Promoters

Reviewers

Title variant

EN Analiza mechanizmów zużycia wytworzonych powłok ochronnych w aplikacjach rolniczych

Language

polish

Type

master thesis

Date of defense

21.01.2020